Webinar

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w webinarze „MPO ( pojedyncza osteotomia miednicy ) – w pogoni za prostotą”.

  1. Administratoren danych osobowych jest organizator webinaru ” MPO ( pojedyncza osteotomia miednicy ) – w pogoni za prostotą”  (dalej jako „Organizator”) tj. BHH Mikromed Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza.
  2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez BHH Mikromed Sp. z o.o. danych osobowych można kierować na adres email: odo@mikromed.pl lub na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
  3. Dane osobowe uczestników przekazane Administratorowi w związku z udziałem w webinarze, tj. w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej jako „RODO”), tj. do celu wykonania umowy nieodpłatnego uczestnictwa w wybranym webinarium; a także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników oraz zabezpieczeniem danych na wypadek ewentualnych roszczeń.
  4. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy/współpracownicy Organizatora, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków związanych z organizacją webinaru muszą posiadać do nich dostęp.
  5. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy, będą przetwarzane przez okres obowiązywania tej umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron wynikających z tej umowy.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w webinarze.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym ich profilowaniu.

bhh mikromed4vet weterynaria

Masz pytania?

Zapytaj naszych specjalistów.

BHH Mikromed Sp. z o.o.
ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza