Badania rezonansem magnetycznym

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania rezonansu magnetycznego (MRI) z uwagi na możliwość zniekształcenia bądź też zaniku obrazu.

Fale radiowe i oddziaływanie silnego pola magnetycznego mogą powodować podniesienie temperatury, powodując oparzenia.
Leczenie i stabilizacja odłamów kostnych za pomocą implantów ortopedycznych jest względnym przeciwwskazaniem do stosowania rezonansu magnetycznego, dlatego też przed planowanym badaniem, jeśli wcześniej pacjent przeszedł operację chirurgiczną, należy skonsultować się z lekarzem wykonującym operację, bądź zabrać ze sobą kartę informacyjną ze szczegółowymi informacjami o przeprowadzonej operacji i użytych materiałach.

Mając na uwadze wskazania i przeciwwskazania, decyzja o badaniu z zastosowaniem metody rezonansu magnetycznego powinna być podjęta przez lekarzy specjalistów.


bhh mikromed4vet weterynaria

Masz pytania?

Zapytaj naszych specjalistów.

BHH Mikromed Sp. z o.o.
ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza