Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa blokowana – Prawa