Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa blokowana – Lewa