Płytka blokowana piszczelowa bliższa „L”, boczna – LEWA