Płytka blokowana do nasady dalszej kości ramiennej, przyśrodkowa – PRAWA