13.02.2015 – Produkcja stopów z pamięcią kształtu

Firma BHH Mikromed w ramach projektu pt. „Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią kształtu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie „INNOTECH” wspólnie z jednostką wiodącą, jaką jest Uniwersytet Śląski oraz Politechniką Warszawską oraz firmą BHH Mikrohuta wykonała klamry z pamięcią kształtu do zespoleń złamań kości oraz supersprężyste dystraktory do plastyki czaszki w leczeniu kraniostenoz. W dniu 13 lutego gościliśmy na terenie naszego zakładu telewizję publiczną TVP Katowice. 
Prezentujemy Państwu krótką relację z tej wizyty:

Stopy metali obdarzone pamięcią

bhh mikromed4vet weterynaria

Masz pytania?

Zapytaj naszych specjalistów.

BHH Mikromed Sp. z o.o.
ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza