Produkty / System Integracja®

Integracja jest używana do zespalania złamań trzonu kości udowej pod endoprotezą i złamań w przypadku znacznego ubytku tkanki kostnej (osteoporoza, osteomalacja). Stabilizator ten zapewnia: dociskowe połączenie odłamów kostnych, skraca czas zabiegu i nie uszkadza okostnej i szpiku kostnego.

System Integracja wykonany jest z metalowej płytki ze stabilizującymi bolcami, która w części zewnętrznej posiada stożkowate wgłębienia. Oferujemy następujące rodzaje płytek:

  • płytka prosta z otworami
  • płytka wygięta bez otworów
  • płytka wygięta z otworami
  • płytka wygięta bez otworów

Płytka jest mocowana do kości obejmą z gwintowanym otworem na wkręt. W zależności od kształtu kości i rodzaju złamania, obejmy mogą być symetryczne lub asymetryczne, ramiona mogą mieć różne długości i mogą być ustawione względem siebie równolegle lub pod kątem.