Badania rezonansem magnetycznym

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania rezonansu magnetycznego (MRI) z uwagi na możliwość zniekształcenia bądź też zaniku obrazu.

Fale radiowe i oddziaływanie silnego pola magnetycznego mogą powodować podniesienie temperatury, powodując oparzenia. 
Leczenie i stabilizacja odłamów kostnych za pomocą implantów ortopedycznych jest względnym przeciwwskazaniem do stosowania rezonansu magnetycznego, dlatego też przed planowanym badaniem, jeśli wcześniej pacjent przeszedł operację chirurgiczną, należy skonsultować się z lekarzem wykonującym operację, bądź zabrać ze sobą kartę informacyjną ze szczegółowymi informacjami o przeprowadzonej operacji i użytych materiałach.

Mając na uwadze wskazania i przeciwwskazania, decyzja o badaniu z zastosowaniem metody rezonansu magnetycznego powinna być podjęta przez lekarzy specjalistów.